Zdrav slog     Aktivno državljanstvo     Medgeneracijsko sožitje     Spodbujanje dialoga

Enake možnosti     Prepoznavanje nasilja     Varstvo okolja     Hlapec Jernej     Nove generacije

6. PREPOZNAVANJE IN PREPREČEVANJE NASILJA


Gradiva za udeležence

Kljub prizadevanjem učiteljstva, vodstev šol in staršev problem nasilja v šolah vztraja. S priznavanjem tega pojava učiteljstvo (šole) nimajo več težav. Ali pač? Kaj vpliva na pojav nasilja med vrstniki? Kako lahko prepoznamo žrtev in kako nasilneža? Kaj lahko učiteljica/učitelj/šola stori, da bi bilo nasilja manj? Znamo reševati konflikte, se pogovarjati tako, da slišimo? Kaj vemo o nasilju v družini? Lahko učiteljica ali učitelj pomaga otroku, ki je žrtev nasilja doma? Kako povabiti starše k sodelovanju? Vse to so vprašanja, na katera bomo v našem tematskem sklopu skupaj iskali odgovore praktiki (učitelji in učiteljice) in strokovnjaki in strokovnjakinje z različnih strokovnih področij.

Vse tiste, ki bi radi:
  • vedeli več o vprašanjih nasilja v šoli, družini in o načinih reševanja problema;
  • bili prepričani v ustreznost svojega ravnanja;
  • izboljšali odnose med učenci in z njimi;
  • pomagali iz stiske osebi, ki trpi nasilje in nasilnežu;
  • izboljšali sodelovanje s starši.
vabimo, da se prijavite na izobraževanje v tematski sklop Prepoznavanje in preprečevanje nasilja

Program usposabljanja

V letih 2008 - 2011 bomo izvedli 7 dnevno izobraževanje v naslednjih podsklopih:

1. Preprečevanje nasilja in ukrepanje ob pojavu 2008/09 (24 ur)
  • Dejavniki razvoja delikventnega vedenja (biološki, psihični, socialni, ekonomski…). (4 ure)
  • Delo z otroki in mladostniki z vedenjsko manj sprejemljivimi oblikami vedenja. (4 ure)
  • Nasilneži in žrtve (osebnostne značilnosti in znaki, reagiranje ob pojavu nasilja). (8 ur)
  • Načrtovano preprečevanje nasilja (primarna in sekundarna preventiva, usposabljanje učiteljev, vkljucevanje staršev, okolje). (8 ur)

V letih 2009/2010 in 2010/2011 bomo nadaljevali s tematiziranjem vprašanja nasilja na naslednji način:

2. Nacini konstruktivnega reševanja konfliktov 2009/10 (16 ur)

3. Nasilje v družini in zloraba otrok ter mladostnikov 2010/11 (16 ur)


Izvajalci in izvajalke programa

mag. Aleš Bucar-Rucman
mag. Mojca Pušnik
dr. Tomaž Vec
dr. Meško Gorazd
Marjeta Dečman
Mojca Dobnikar
dr. Irena Selišnik
Tina Romih
Iztok Šori
Sandra Bašič Hrvatin
Julija Pelc
dr. Andrej Fištravec
Dr. Jana Rapuš Pavel
Dr. Srečko Soršak
Dalida Horvat
dr. Igor Areh
Brigita Rupar
Klavdija Aničić
Špela Veselič
Alenka Kukolj
mag. Samo Lesar
Andreja Koler Križe
dr. Janja Žmavc
dr. Peter Sekloča
Sara Rožman
dr. Renata Šribar
dr. Darko Štrajn
Maja Plaz
Dževada Popaja
Katja Bašič
Mag. Nada Topolovec
Tatjana Verbnik Dobnikar
dr. Peter Umek
dr. Milica Antić Gaber
Daniela Frangež
Jerneja Šifrer
Eva Bertok
dr. Katja Filipčič
dr. Marina Tavčar Kranjc
Andrej Naterer
dr. Roman Kuhar
Dr. Branko Slivar
Brigita Žarkovič Adlešič
Mag. Tinkara Pavšič Mrevlje
Mojca Šušek Omahen
in praktiki iz šolskega prostora